बाग्लुङ ताराखाेला गाउँपालिका-१ अमरभूमि र काठेखाेला गाउँपालिका-५ घाेडाबाँधेमा भएकाे हिमपात